Art Age | Het Stenen Tijdperk
Haarlemmerstraat 101
1013 EM Amsterdam
Di t/m Za 12:00-18:00
020 6260744

Disclaimer:

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site.

Art Age sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van de Art Age websites, of met de tijdelijke onmogelijkheid de Art Age websites te kunnen raadplegen. Art Age is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Art Age websites is verkregen.

Art Age is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar op de websites van Art Age wordt verwezen, of voor de inhoud van websites die verwijzen naar de Art Age websites.

Wijzigingen
Art Age behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Het is daarom raadzaam om deze voorwaarden regelmatig te controleren.

Intellectuele eigendomsrechten
Art Age behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, merkenrechten en andere rechten voor van zijn website en de via zijn website te leveren producten. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Art Age de informatie en/of de huisstijl te kopiëren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Niets uit de tekst in de Art Age websites mag op enige wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt.